Vyhledávače a hodnocení informačních zdrojů

Vyhledávače a hodnocení informačních zdrojů

Na internetu je záplava informací a je potřeba rozpoznávat, které informační zdroje jsou pravdivé a které nikoliv. Mezi základní kritéria, při odhalování nekvalitních informačních zdrojů patří rozsah textu, retrospektiva zdroje, producent informací, dostupnost zdroje a cena informací. Na základě důvěrnosti elektronický zdrojů jsou rozděleny do tří skupin:obrazovka s Googlem.jpg

 • Zdroje matoucí – zdroje, o kterých je známo, že publikují záměrně lživé informace
 • Neautorizované informační zdroje – není známo, zda publikované informace jsou, či nejsou pravdivé
 • Autorizované informace – ověřené a důvěryhodné informace (bývá uveden zdroj, autor a odkazy na další ověření informací)

Nekvalitní a lživé informace můžeme tedy odhalit podle:

 • autora a jeho pověsti
 • korporace, která stojí za vznikem dokumentu
 • designu stránek
 • citací a odkazů na čerpanou literaturu

Informace lze na internetu vyhledávat pomocí různých vyhledávačů. Vyhledavače informací lze rozdělit na předmětové katalogy, vyhledávací stroje, metavyhledavače a virtuální knihovny.
Předmětové katalogy

 • fungují na principu hierarchie
 • jsou budovány ručně
 • pokrývají menší část webového prostoru
 • vhodné použít v případě, kdy přesně nevíme, co hledáme
 • používají se při vyhledávání informací o firmách či výrobcích
 • Yahoo!, Seznam, Centrum a další

Vyhledávací stroje

 • automatizovaný sběr dat za pomoci robotů
 • používáme hlavně v případě, pokud víme, co přesně hledáme, a pokud chceme projít co největší množství stránek.
 • Google, Alta Vista, Excite a další

Metavyhledavače

 • uživatelský dotaz je odeslán do několika různých informačních zdrojů (každý zdroj má svůj vyhledávací systém)
 • Globalsearch, Search, Kartoo a další

mobil s Googlem.jpg
Virtuální knihovny

 • ručně budované databáze zaměřené na odbornou literaturu
 • tvořeny informačními odborníky
 • zaručují kvalitu informací
 • Public Library, Virtuální polytechnická knihovna a podobně


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Written by