Proč se provádí analýza klíčových slov

Proč se provádí analýza klíčových slov

Metodika SEO, tedy optimalizace internetových stránek pro vyhledávače, je poměrně často implementována zejména začínajícími malými a středními podniky jako forma propagace. cílem je dosáhnout vyšší návštěvnosti internetových stránek a tedy i většího počtu potenciálních zákazníků, důsledkem čehož pak bude větší zisk.

Je jasné, že tato metodika má několik částí. Jednou z těch, které se provádí nejdříve, je analýza klíčových slov. Zde jde o to zjistit, která slova či fráze jsou v daném oboru nejčastěji vyhledávána a jak vlastně často to je.

blog2

K čemu nám tyto informace jsou? Pomohou nám určit, na které slova se máme v další fázi soustředit, nebo zda zvolit nějaké obecnější termíny. Koneckonců, správné zvolení klíčových slov zajistí úspěch celé metodiky. Pokud je zvolíme špatně, pak tato metoda nebude ani zdaleka tak účinná, jak by mohla být.

Tyto skutečnosti si však na počátku uvědomuje jen málokdo. A pokud je to navíc klientovi firmou, nabízející SEO služby, špatně vysvětleno, může tuto část odmítnout s tím, že přece není tak těžké uhodnout, která slova jsou v daném oboru nejčastěji vyhledávána.

To však může vyústit v poměrně velký omyl, neboť zde nejde pouze o jejich pořadí, ale také o frekvenci. Pokud jsou například první dvě slova vyhledávána prakticky stejně často a čísla se liší jen nepatrně, pak má smysl věnovat se oběma stejně. To však bez důkladné analýzy nejde zjistit.

seo2

Proč je tedy odmítána? Důvodem je zde samozřejmě cena. Faktem je, že tato metodika jako celek něco stojí, a to platí i o jejich jednotlivých částech. A pokud je možné ušetřit peníze tím, že jednu vynecháme, pak je jasné, že mnoho lidí po této příležitosti skočí, neboť si neuvědomí následky.

Jak již totiž bylo řečeno, pokud se neudělá správně, je celá metodika mnohem méně efektivní. V důsledku tak může firma přijít o víc peněz, než by za tuto analýzu zaplatila. A to je přece velká škoda, ne?


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Written by