O vlivu zlatých čísel na člověka

O vlivu zlatých čísel na člověka

Zesílená energie číslic – lidé, kteří se zabývají vlivy čísel na náš život a numerologií, vám potvrdí, že vesmír byl stvořen v podstatě jako jeden velký matematický model. Matematika je věda, kterou lze odvodit takřka veškeré pochody a děje v živých organismech, vzájemné vztahy jejich jednotlivých částí a také vztahy živých organismů na celé planetě. Jsme všichni zkrátka součástí jednoho velkého celku, kde každá drobnost ovlivňuje dění kolem nás, vše je navzájem provázáno, ačkoli si to nemusíme uvědomovat.

červené číslice

Matematika se skládá z dílčích jednotek – číslic a budeme-li uvažovat desítkovou soustavu a ponecháme prozatím stranou odvozené soustavy binární a šedesátkové, máme tu kromě nuly devět základních číslic. O zesílené energii čísel hovoříme vždy, kdy jde o seskupení stejných číslic, např. dvou trojek nebo tří sedmiček. V našem případě hrají určitou roli i tzv. zlatá čísla VIP čísla, tedy trojčíslí, někdy až šestičíslí mobilního telefonu. Samozřejmě, že vliv na náš život má i číslo domu, registrační číslo vozidla, zvláště, jde-li o kombinace jako např. 333, 44-44 atp.

plastová čísla

Každá číslice je nosným prvkem, energií, je to stavební kámen hmoty, toho jsou si vědomi např. fyzici a chemici, kteří si uvědomují např. počty elektronů ve valenční obalové vrstvě protonu. Můžeme toho využít i v náš prospěch vhodnou volbou čísla mobilu, které je dnes jedním z identifikačních údajů většiny lidí podobně, jako např. adresa bydliště.

Kdo sází na jedničky, tvořené třemi až šesti jedničkami, půjde o podporu individuálního vyjádření vlastní osobnosti a schopnost prosadit se. Dvojky by měli volit lidé, kteří spolupracují v rámci týmu, nebo chtějí mít dobré vztahy v rodině či v partnerství. Trojky jsou vhodné pro podporu kreativity a schopnost vyjádřit abstraktní pojmy, což ocení např. umělci. Čtyřky zesilují fyzickou zdatnost a manuální dovednost, pětky podporují touhu po svobodě, šestky po harmonii a souznění (např. Splynutí dvou spřátelených duší), sedmičky, osmičky a devítky pak otevírají vyšší aspekty vlastního já, čímž podporují nápaditost, invenci a všechny vlastnosti v zájmu většího celku (firmy, zájmového sdružení atp.)

Written by