Období sucha, které zasáhlo střední Evropu zhruba před deseti lety, promluvilo do rozhodování mnohých z nás, milovníků putování po řekách, abychom pozměnili své plány a vydali se splouvat řeky s celoročně regulovaným průtokem. Anebo vycestovat do míst, kde se nepřízeň počasí na splavnosti říčních úseků příliš neprojevila. A tak se stávalo, že většina vodáků zamířila na horní tok Vltavy, kde značná koncentrace osob v kempech vyvolala dokonce kolaps některých služeb a značné rozčarování nad vzniklou situací.

plavba po Ohři

V současné době se však situace mění a na českých řekách se objevují vodáci i tam, kde byste je neočekávali. Zároveň stoupl zájem i o plavbu po Ohři, souvisí to také se situací pod Krušnými horami, kdy se tu obnovuje příroda zasažená těžbou hnědého uhlí, ostatně, některé weby zaměřené na turistiku se snaží oprávněně upozornit na atraktivitu tohoto regionu.

Ohře byla za socialismu stranou zájmu veřejnosti, to však dnes již neplatí. Lidé stále více vyhledávají historické památky, přírodní krásy a úkazy a uvědomují si, že Česká republika má v tomto směru co nabídnout. Rozhodování vydat se na dovolenou po Česku posílila i situace v Evropě, kde se to hemží uprchlíky z rozvojových zemí, kde je větší hrozba terorismu a dnes i problémy v souvislosti s virem Covid-19.

město Loket

Vodáci, kteří Ohři splouvají na horním toku, buď od Františkových Lázní, nebo ze Sokolova, si nenechají ujít jedno z nejzajímavějších míst ve střední Evropě – hrad a město Loket. Vyplatí se tu setrvat alespoň pár dnů, hrad Loket ubytování Pension Ulrika mezi kamennými zdmi, vystavěnými v období renesance či baroka, byste si neměli nechat ujít.

Krása tohoto místa, zvláště za pěkného počasí, krátce před západem slunce, umocněná vyhlídkami z Revoluční ulice je srovnatelná s Českým Krumlovem a některými dalšími městskými památkovými rezervacemi, např. Slavonicemi a Telčí.