Ekonomika

Ekonomika

·        V ekonomii se jedná o shrnutí určitého subjektu, jednotlivce, státu nebo organizace.
·        Ekonomieje věda zkoumající rozhodování ekonomických subjektů v různých situacích. Ekonomie je vlastně věda, která dohlíží na rozdělování vzácných zdrojů pro různá alternativní využití.
Podle stavu zkoumání ekonomii dělíme na Mikroekonomii a Makroekonomii.
Kulturní památka Praha
·        Mikroekonomii: Zkoumá chování i fungování dílčích trhů a jednotlivých subjektů.
·        Makroekonomii: Zabývá se vývojem národního hospodářství jako takového a jeho celku.
·        Ekonomické subjektyvykonávají činnosti hospodářské.
Domácnost, firmy a stát jsou tři hlavní subjekty s velkým významem.
·        Domácnostisestavují se z jednotlivců a každý z nich má jiné a vlastní ekonomické potřeby. Tento subjekt je na rozdíl od těch ostatních nejpočetnějším.
Jaderná elektrárna Temelín
·        Firmy za účelem zisku poskytují výrobní a prodejní služby.
·        Stát definuje veškerá pravidla dle kterých budou ekonomické procesy fungovat a probíhat. Zvyšuje ze jména spravedlivost, efektivnost a stabilitu ekonomického systému.
·        Ekonomika v České republiceje dostatečně vyspělá. ČR se řadí mezi nejrozvinutější ekonomiku světa. Česko je na světě na 14. místě v indexu lidského kapitálu a na 15. místě v indexu lidského rozvoje.
·        Průmysl v ČR zaměstnává celkem 38% lidí. Nejdynamičtěji se rozvíjí stavebnictví. Mezi nejdůležitější odvětví průmyslu řadíme energetiku, potravinářství, elektrotechniku, chemický průmysl, hutnictví a strojírenství – nejvíce výroba dopravních prostředků. Praha, Ostravsko, Ústecký kraj a Plzeňsko jsou nejvíce průmyslová města.
·        Průmysl v některých městech

Mladá Boleslav – automobilový Ostrava – tramvaje, chemický, hutní
Litomyšl – textilní Hlinsko – elektrotechnický
Počerady – tepelný Teplice – sklářský
Kuřim – strojírenský Kunovice – letadla
Beroun – textilní Sušice – dřevařský
Neratovice – chemický Dubí – sklářský a keramický

 
·        Služby do nichž se řadí cestovní ruch, který v Praze dle statistik poklesl o 30% a v mimopražských oblastech ještě o více procent. Mnoho Čechů vycestovalo díky výhodným cestám do zahraničí. V roce 2008 ovlivnila silná koruna tuzemský cestovní ruch.
Zemědělská zvířata
·        Základem naší energetiky jsou Temelím a Dukovany, uhelná a jaderná elektrárna. 12% z obnovitelných zdrojů v ČR je potřeba k výrobě elektřiny a přibližně 60% využití tvoří vodní elektrárny. Spotřeba elektrické energie v ČR ročně činí zhruba 50 TWh, z toho výrobní zdroje poskytují kolem 60 TWh ročně. Máme možnost elektřinu vyvážet, ale je to spíše nutností, než možností.  Podle vzrůstu počtu obyvatel narůstají i procenta využívání energetiky.

4/5 - (3 votes)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Written by